ประกาศข่าว :นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาชีวิตและสังคม

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3734