เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศระดับสากล สร้างพลโลกที่มีทักษะและสมรรถนะสูง

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3734