เปิดเทอม ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-0662