เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3988231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1351
2002
8087
3920828
52264
57688
3988231

Your IP: 3.239.59.31
Server Time: 2023-09-27 15:33:09

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 85
Download Driver Printer RICOH 62
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 1494
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 595
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 725
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 1682
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 1985
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3038
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1141
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1091
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1091
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 1840
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1380
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1346
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1203
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2004
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2717
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1431
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2689
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1716
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1091
Download Font -> Js Chulee 8682
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2500
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1131
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1149
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1617
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1463
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 10844
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 18979
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 1957
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1290
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 32482
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 30085
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 17987
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1295
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 31868
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1524
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 182104
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 51696
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3035
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1680
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 1840
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 12994
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3582
Template Powerpoint 4336
OBECQAฟอร์ม6หมวด 7445
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1132
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1391
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 23578
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1362
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1173
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 15138
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18269
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10474
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7007
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2299
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1344
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 20976
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5261
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1107
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1254
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1212
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 19626
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 10215
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1360
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6583
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1269
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 26927
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1499
รด-ใบรับรองการนำปลด 5243
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1412
คำนวณ SDQ 8132
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 11975
โหลด font ภาษาไทย 4631
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2576