เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3737036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1531
2321
14439
3659160
6950
74293
3737036

Your IP: 44.192.92.49
Server Time: 2023-06-03 21:52:28

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 1328
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 468
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 644
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 1585
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 1764
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 2936
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1033
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1013
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 978
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 1749
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1276
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1261
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1129
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 1802
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2613
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1344
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2573
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1609
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1010
Download Font -> Js Chulee 8148
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2383
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1046
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1069
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1501
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1342
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 10720
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 18840
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 1855
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1204
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 31995
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 28767
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 17753
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1220
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 31597
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1443
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 176940
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 48643
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 2866
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1598
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 1755
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 12704
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3448
Template Powerpoint 3915
OBECQAฟอร์ม6หมวด 6929
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1041
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1298
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 23235
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1285
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1090
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 14428
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 17901
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10350
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 6359
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2216
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1290
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 20781
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5079
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1043
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1201
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1148
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 18502
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 9631
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1296
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6347
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1188
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 26741
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1449
รด-ใบรับรองการนำปลด 4981
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1340
คำนวณ SDQ 7266
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 11476
โหลด font ภาษาไทย 4448
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2493