เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

5014611
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
206
3160
10730
4910390
74375
109119
5014611

Your IP: 35.172.230.21
Server Time: 2024-07-17 02:43:23

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 601
Download Driver Printer RICOH 542
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 2239
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 1159
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1248
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2328
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2897
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3590
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1682
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1539
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1571
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 2126
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1645
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1617
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1456
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2602
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 3054
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1698
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 3096
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 2011
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1517
Download Font -> Js Chulee 9902
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2905
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1382
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1416
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1963
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1744
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 11165
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19334
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2312
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1625
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 33307
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 33575
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18542
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1537
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32450
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1780
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 186579
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 56013
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3588
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1981
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 2152
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13903
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3990
Template Powerpoint 5678
OBECQAฟอร์ม6หมวด 8451
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1394
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1711
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 24425
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1616
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1427
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 16878
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18844
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10758
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7810
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2670
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1559
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21409
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5902
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1306
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1451
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1450
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 20700
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 11319
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1590
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 7122
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1463
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27683
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1696
รด-ใบรับรองการนำปลด 5838
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1814
คำนวณ SDQ 9790
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 13017
โหลด font ภาษาไทย 5298
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2879