เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4684605
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5262
2870
15202
4602639
67428
126955
4684605

Your IP: 3.238.174.191
Server Time: 2024-04-24 22:51:23

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 501
Download Driver Printer RICOH 481
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 2099
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 1044
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1167
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2238
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2619
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3508
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1599
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1458
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1407
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 2036
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1562
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1525
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1377
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2313
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2943
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1613
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2969
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1916
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1317
Download Font -> Js Chulee 9520
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2764
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1300
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1331
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1846
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1654
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 11035
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19208
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2177
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1506
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 33013
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 32280
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18386
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1456
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32307
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1699
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 185629
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 55378
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3424
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1894
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 2048
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13641
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3885
Template Powerpoint 5289
OBECQAฟอร์ม6หมวด 7978
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1305
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1562
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 23896
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1532
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1346
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 16208
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18667
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10673
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7520
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2478
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1486
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21212
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5608
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1239
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1386
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1367
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 20387
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 10951
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1508
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6952
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1393
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27381
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1617
รด-ใบรับรองการนำปลด 5696
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1666
คำนวณ SDQ 8979
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 12733
โหลด font ภาษาไทย 5090
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2758