เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3464924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3589
3895
14493
3382208
3589
50140
3464924

Your IP: 3.235.186.94
Server Time: 2023-02-01 19:38:28

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 1140
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 374
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 569
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 1485
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 1533
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 2849
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 941
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 939
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 885
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 1667
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1203
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1173
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1064
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 1647
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2518
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1268
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2325
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1539
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 941
Download Font -> Js Chulee 7587
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2269
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 966
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1003
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1378
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1260
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 10638
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 18510
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 1781
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1127
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 31511
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 27948
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 17502
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1153
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 31373
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1365
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 169898
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 46864
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 2727
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1527
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 1677
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 12226
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3224
Template Powerpoint 3425
OBECQAฟอร์ม6หมวด 6493
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 964
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1226
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 22938
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1221
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1019
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 13274
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 17321
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10161
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 5873
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2145
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1236
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 20283
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 4870
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 978
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1137
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1083
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 16601
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 9127
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1236
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6158
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1130
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 26520
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1397
รด-ใบรับรองการนำปลด 4722
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1259
คำนวณ SDQ 6785
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 11005
โหลด font ภาษาไทย 4207
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2402